Søren Gaardsdal

Jeg er født i Aarhus, og har levet hele min barndom i Vejlby, som er en lille by der efterhånden er vokset sammen med Aarhus. Jeg startede med at gå på Vejlby skole, hvor jeg gik fra første klasse og til og med fjerde hvor familien flyttede til Lystrup. Femte og sjette klasse blev tilbragt på Elsted skole, hvorefter jeg blev flyttet til Virup skolen i Hjortshøj. Ottende klasse skulle jeg havde gået på Skæring skole, men da lærerne ikke kunne blive enige med mig (???), så valgte mine forældre at jeg skulle begynde på Mellerup fri & efterskole ved Randers. Efter et dejligt ophold på efterskolen fortsatte jeg til Rønde højskole hvor jeg havde mange gode timer.
Efter Rønde højskole søgte jeg ind til militæret som konstabelelev og var til optagelsesprøve på flyvestation Værløse, hvor jeg blev antaget. D. 1 august 1978 startede jeg som konstabelelev ved Dronningens Livregiment på Nørre Utterup Kaserne, hvor jeg efter seks måneders grunduddannelse blev overført til første kompagni Prinsens Livregiment i Viborg.
Efter en lærerig tid i Viborg bliver jeg efter ansøgning forflyttet til Skive hvor jeg gør tjeneste ved 2 jyske brigade stabs kompagni.
Efter et par år i skive kom jeg på FN uddannelse i Jægerspris og kort efter udsendt som “skæv rotant” til Cypern på Dancon hold XXXII hvor jeg var så heldig at komme til Kokkina og gøre tjeneste på “OP D 03 Mosquito”. Her var jeg i perioden november 79 til maj 80. Fra maj måned 1980 og til september foregik tjenesten på “OP Delta 04 Stavromeni”, man da hed holdet Dancon hold XXXIII.
Efter et godt ophold på Cypern kom jeg tilbage til Skive, som jeg desværre ret hurtig måtte forlade på grund af sygdom i nærmeste familie.Jeg startede i Aarhus på Langelandsgade kaserne som chauffør i det der dengang hed Vesterlandsdels kommandos kørepulje, her havde jeg nogle dejlige år med mange gode og spændene opgaver.
Næste skelsættende stop var overførselen til flyvevåbnet, hvor jeg startede på flyvestation Tirstrup på Djursland, som hundefører i hovedvagten med sin første hund Nico. Her varjeg lige til kort før flyvestationen lukkede.
Efter et meget kort men dejligt ophold på flyvestation Aalborg, var jeg så heldig at få en stilling som hundefører i hovedvagten på flyvestation Karup, hvor jeg stadig er tjenestegørende, men forsvaret følger skam også med tiden, så idag hedder Flyvestation Karup, Helicopter Wing Karup.
Efter et par år blev jeg valgt som tillidsmand i Centralforeningen af stampersonel af mine kolleger. Jeg var tillidsmand indtil efteråret 2013, ialt 13 gode år med mange gode oplevelser og udfordringer.
Ud over mit militære job, har jeg også et deltids job som security assistent i sikkerhedskontrollen i Karup Lufthavn.
D. 15 februar 2014 flyttede min dejlige kæreste og jeg vestpå, nærmere bestemt til den gamle købstad Ringkøbing.